Tại Đắk Lắk, khoảng 1 tháng rưỡi nữa, gần 2.000 héc-ta sầu riêng tại huyện Krông Pắc sẽ bắt đầu cho thu hoạch rộ. Nhằm định hình, tạo thương hiệu vùng miền cho sầu riêng, huyện đã tiến hành triển khai quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn bằng việc gắn chíp điện tử trên cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *