“Cơn bão” Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, KT và các hoạt động VH, GD, DL ở nước ta, nhất là DL đem lại thu nhập lớn cho người dân, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn  HDV, nhân viên dịch vụ nhà hàng, KS… cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *