Tại Quảng Nam, cùng với nhận diện thương hiệu gắn liền với các sản phẩm du lịch di sản, nghỉ dưỡng và biển đảo, những sản phẩm du lịch sinh thái gắn với những trải nghiệm ở vùng nông thôn được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng lớn, với nhiều nét khác biệt, hấp dẫn và thật sự có sức hút đối với du khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *