Dự án cảng cá được xây dựng với mục đích tạo điều kiện cho ngư dân phát triển kinh tế biển, nhưng  các hạng mục của dự án lại là cái bẫy gây nguy hiểm cho tàu cá khi ra vào cửa biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *