Ứng dụng “S4Life” – “Hiến máu cứu người” được Quận đoàn 1, Thành Đoàn TP.HCM sáng tạo là ứng dụng di động được tích hợp nhiều thông tin bổ ích, tổng quát nhằm phục vụ công tác quản lý hiến máu trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *