Theo một dự án của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên phối hợp với Mạng lưới sông ngòi Việt Nam và Ban điều phối viện trợ nhân dân vừa thực hiện thì toàn bộ ĐBSCL đang sụt lún gần 2,5cm mỗi năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *