Tại nhiều cuộc họp, TT Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc đến thông điệp “Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường”. Tuy nhiên, thực tế, tại nhiều địa phương, tình trạng các CSSX gây ô nhiễm MT nghiêm trọng vẫn diễn ra phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *