Thông tin từ Hội Đồng Tư vấn Du lịch (TAB) công bố, Đà Nẵng là địa phương có năng lực cạnh tranh du lịch xếp thứ nhất năm 2021. Đây là kết quả của nghiên cứu về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch, thí điểm tại 15 tỉnh thành trong cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *