Vừa qua, tại cuộc họp của Ủy ban điều hành Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu Á – Thái Bình Dương (gọi tắt là TPO) lần thứ 33 năm 2019, tại Jakarta (Indonesia), thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã được kết nạp và trở thành thành viên mới của tổ chức này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *