Đối với những trẻ khiếm thị, tự kỷ hay thiểu năng trí tuệ và bệnh down… thì việc tập cho các em tự ăn, tự uống và sinh hoạt cá nhân cho mình đã khó, huống hồ là việc học võ. Thế mà hơn 15 năm qua, tại TP.HCM, có một nữ võ sư dù đã 73 tuổi nhưng đã biến điều tưởng chừng như không thể đó thành có thể. Không những dạy võ mà nữ võ sư còn dạy cả Âm nhạc, Toán, tiếng Việt, tiếng Anh và kỹ năng sống cho các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *