Có một người phụ nữ mà nhiều học trò nhỏ vẫn quen gọi bà là “Ngoại Thủy”. Hai tiếng gọi thân thương ấy đã tiếp thêm động lực để bao năm qua bà luôn cố gắng hết sức mình nhằm lo cái ăn, cái mặc và chuyện học hành cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vậy người phụ nữ có tấm lòng nhân ái đó là ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *