Câu nói “thiếu đến lấy, thừa đến góp” đã trở nên quen thuộc tại những gian hàng quần áo 0 đồng trong thời gian qua. Ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  cũng có một chuỗi các gian hàng 0 đồng mang thông điệp như thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *