Một số câu chuyện tiêu cực trong học đường chỉ là số ít vì thực tế vẫn còn rất nhiều nhà giáo luôn hết lòng với nghề, với những học trò thân yêu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *