Với quan niệm “thiện nguyện là một phần của cuộc sống”, Hoàng Hoa Trung cùng các thành viên trong nhóm Thiện nguyện “Niềm tin” của mình đã có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *