Nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch COVID-19, và đây sẽ là thời điểm quyết định liệu dịch có bùng phát hay không. 14 ngày, với nhiều thử thách và nguy cơ cao, đòi hỏi mỗi người chúng ta cần thực hiện thật nghiêm các biện pháp chống lây lan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *