Vừa qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công ty Tem đã phát hành 50 đồng tiền vàng 20 Việt (tiền Việt, mệnh giá 20) phiên bản 2019, lấy nguyên mẫu từ đồng tiền vàng bản vị 20 Việt phát hành 1948 được Chủ tịch Hồ Chí Minh làm quà tặng các Bộ trưởng trong Chính phủ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *