Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường vận dụng các hình thức hỗ trợ học sinh học tập một cách phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong đó nhấn mạnh, chỉ kiểm tra, công nhận kết quả học trực tuyến sau khi học sinh đi học trở lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *