Những ngày qua, châu chấu lưng vàng đã và đang hoành hành, tàn phá hoa màu và các loại cây trồng ở xã Mường Chanh, H.Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nặng nề. Dù mới diễn ra từ cuối tháng 5 nhưng hiện hơn 10 ha hoa màu đã bị châu chấu gây hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *