Gần đây, dư luận khá bức xúc khi xem video ghi lại cảnh thầy K.X.H. (CN lớp 10A3 tại TT GD nghề nghiệp – GDTX H. Lục Ngạn, Bắc Giang) đã có những lời nói và hành động không đúng chuẩn mực nhà giáo như tát, đá… vào một số học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *