Tài khoản ngân hàng vốn chứa những thông tin quan trọng và phải tuyệt đối bảo mật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện những đối tượng chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, rất đáng lo ngại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *