Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân do dịch COVID-19, ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ cho biết đơn vị đã thực hiện miễn, giảm giá nước sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *