Thời điểm này, trung bình mỗi ngày BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận, thực hiện hơn 1.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Cả hệ thống đang vận hành suốt ngày đêm để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *