Tính đến nay, việc sửa chữa cầu Vàm Cống đã thực hiện đến bước thứ 26 trong tổng số 38 bước theo thiết kế được phê duyệt. Và dự kiến, vào giữa năm sau thì cây cầu này sẽ được thông xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *