Trước nguy cơ virus gây bệnh COVID-19 dễ lây lan, gần đây, nhiều tổ chức, viện nghiên cứu ngành y đã giới thiệu và đưa buồng khử khuẩn toàn thân di động vào sử dụng, nhiều cơ quan cũng đã lắp đặt sản phẩm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *