Liên quan đến thông tin bộ sách Tiếng Việt 1 có nhiều “sạn”, mới đây, Bộ GD&ĐT có thông báo yêu cầu nhà xuất bản và tác giả sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều chỉnh sửa, hiệu đính nội dung chưa phù hợp, gửi Hội đồng quốc gia để thẩm định. Sau đó, Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày 15/11.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *