Do ảnh hưởng của bão, sáng qua 6-11, biển Nha Trang có sóng rất lớn. Liên tục những đợt sóng cao khoảng 1,5 đến 2m đập ầm ầm vào bờ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân lẫn du khách, trong đó có cả trẻ em, đã liều mình xuống biển giữa lúc có sóng lớn để tắm. Có người còn bơi khá xa giữa lúc biển đang dậy sóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *