Lợi dụng tâm lý muốn xin cho con em vào làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước của nhiều người, một số đối tượng đã dùng thủ đoạn chạy việc, xin việc làm, ưu tiên hồ sơ xét tuyển để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù những thủ đoạn như thế này đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng nhiều người dân, do thiếu cảnh giác nên vẫn bị mắc lừa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *