Ẩn họa từ tai nạn điện không chỉ xảy ra ở những công trình xây dựng mà còn tại nơi đường dây điện được câu mắc chằng chịt, mà nhiều người hay gọi là “ổ nhện” dây điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *