Ngày mai 22/5, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học. Việt Nam được đánh giá là 1 trong 16 quốc gia có tính đa dạng sinh học cao với hệ động thực vật vô cùng phong phú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *