Những thay đổi và xáo trộn của tự nhiên trước những hành vi của con người trên trái đất – đó chính là nội dung của triển lãm “Giao điểm thảm họa” của nghệ sỹ Frăn-xoa An-des, giám tuyển bởi nghệ sỹ Lu-iz Gus-ta-vô Car-val-hô, lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *