Năm 2022 dịch COVID-19 được kiểm soát tốt bằng nhiều giải pháp tích cực. Nhờ vậy, kinh tế xã hội trên địa bàn đã phục hồi mạnh mẽ. Hai niềm vui này là động lực lớn để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long bước vào năm mới Quý Mão 2023 với tâm thế chủ động hơn cho sự tăng trưởng để đạt các mục tiêu nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 11 đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *