Trường Sa –phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc không thể tách rời. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ ngày đêm ở các trạm gác tiền tiêu, pháo đài, lá chắn vững chắc từ hướng biển. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *