Cúng rước ông bà tổ tiên ngày 30 Tết không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là nét đẹp đặc trưng trong văn hóa của người Việt. Ý nghĩa của việc cúng rước này đó là thể hiện sự biết ơn và tưởng nhớ của con cháu đối với công lao của ông bà, tổ tiên. Phong tục này vẫn luôn được người Việt Nam lưu truyền và gìn giữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *