Năm 2022, Vĩnh Long đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và KTXH phục hồi ấn tượng với tốc độ tăng trưởng cao đứng thứ 10 trong số 63 tỉnh, thành cả nước và đứng thứ 3 các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó có rất nhiều sự kiện quan trong được tỉnh tổ chức thành công, khẳng định sự năng động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *