Trải qua 45 năm thành lập và phát triển (22/12/1977 – 22/12/2022), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long luôn phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ khán giả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, trở thành “nhịp cầu” nối giữa ý Đảng – lòng dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *