Nhân kỷ niệm  290 năm thành lập Long Hồ Dinh ( 1732 – 2022),  190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long ( 1832-2022), 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long (1992-2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2022), sáng 26/04, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902 (đoạn từ Km 09+ 770 đến Km 20+ 070).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *