Trải qua 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long, 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tuổi trẻ Vĩnh Long luôn tự hào về truyền thống cách mạng của cha ông. Kế thừa thành quả cách mạng to lớn của các thế hệ cha ông, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh nhà luôn phấn đấu học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để góp phần làm đẹp quê hương.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *