Từ những ngày đầu tái lập tỉnh, giáo dục Vĩnh Long còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Bộ giáo dục-đào tạo và chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngành giáo dục Vĩnh Long đã không ngừng đổi mới và phát triển. Đến nay, diện mạo trường lớp có nhiều thay đổi theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục được nâng cao, vươn lên trở thành một trong mười tỉnh có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *