Theo đó, các lực lượng được phân công sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, nắm tình hình, đảm bảo quản lý chặt địa bàn, đối tượng, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa cháy nổ,… với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân đến tham dự các hoạt động Kỷ niệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *