Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng, nhà nước và nhân dân – người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Những lần về thăm quê hương, trong nhiều vấn đề Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo, góp ý cho địa phương thì công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng hệ thống trường học, trạm y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân luôn được Thủ tướng quan tâm, nhắc nhở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *