Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *