Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15, sáng 21/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024, trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Tại thảo luận tổ, các đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp liên quan đến các nội dung vừa nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *