Xem phiên bản di động
    

‘Xuân Hiệp’

Xã Xuân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Xuân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới

Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn là xã đầu tiên trong số 6 xã điểm về đích nông thôn mới của tỉnh ở năm 2018 vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xuân Hiệp về đích nông thôn mới

Xuân Hiệp về đích nông thôn mới

Xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn là 1 trong số 3 xã vừa được Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Nét nổi bật ở xã Xuân Hiệp là có đến 10 tiêu chí thực hiện vượt chuẩn nông thôn mới.

Xuân Hiệp hoàn thành xã nông thôn mới

Xuân Hiệp hoàn thành xã nông thôn mới

Kết quả đánh giá của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long cho thấy, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn đến nay đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống người dân được nâng lên.

Nông thôn ngày nay: Xuân Hiệp về đích nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xuân Hiệp về đích nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xuân Hiệp quyết tâm thực hiện tiêu chí thu nhập

Nông thôn ngày nay: Xuân Hiệp quyết tâm thực hiện tiêu chí thu nhập

Nông thôn ngày nay: Xuân Hiệp quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xuân Hiệp quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới

Xuân Hiệp nâng chất tiêu chí thu nhập

Xuân Hiệp nâng chất tiêu chí thu nhập

Nhiều năm qua, nội dung trọng tâm được xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn tập trung trong xây dựng nông thôn mới chính là những tiêu chí thuộc về trách nhiệm của địa phương, đặc biệt là tiêu chí thu nhập. Bởi cuộc sống người dân được nâng cao mới là mục tiêu hướng đến của xã nông thôn mới.

Osin nổi loạn – Tập 47: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 47: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 47: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 47: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 46: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 46: Phần 2