Xem phiên bản di động
    

‘xay dựng cơ bản’

Cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Đến cuối tháng 10, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.262 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch năm; tăng hơn 4%, so cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch vốn 2015.

Thời sự 11h (02/10/2015)

Thời sự 11h (02/10/2015)

Thời sự 11h (18/9/2015)

Thời sự 11h (18/9/2015)

Thời sự 11h (10/6/2015)

Thời sự 11h (10/6/2015)

UBND tỉnh Vĩnh Long giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2015

UBND tỉnh Vĩnh Long giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2015

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa 8 về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2015, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2015,UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

Thời sự 11h (15/12/2014)

Thời sự 11h (15/12/2014)

Thời sự 11h (02/12/2014)

Thời sự 11h (02/12/2014)

Vĩnh Long tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Vĩnh Long tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Từ đầu năm đến nay tuy có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thi công các công trình – dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, tiến độ thi công một số công trình – dự án vẫn còn chậm, việc giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản còn thấp.Theo chỉ đạo của UBND tỉnh , hiện các chủ đầu tư và đơn vị thi công đã thực hiện nhiều giải pháp đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

Thời sự 11h (12/8/2014)

Thời sự 11h (12/8/2014)

Thời sự 11h (06/8/2014)

Thời sự 11h (06/8/2014)