Xem phiên bản di động
    

‘Xâm nhập mặn’

Bản tin trưa (27/5/2016)

Bản tin trưa (27/5/2016)

Thời sự 18h30 (19/5/2016)

Thời sự 18h30 (19/5/2016)

Thời sự 18h30 (15/5/2016)

Thời sự 18h30 (15/5/2016)

Thời sự 18h30 (10/5/2016)

Thời sự 18h30 (10/5/2016)

Vĩnh Long trồng màu thích ứng với khô hạn – xâm nhập mặn

Vĩnh Long trồng màu thích ứng với khô hạn – xâm nhập mặn

Trước tình hình thời tiết ngày càng phức tạp, khô hạn xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng, việc điều chỉnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xen canh hoặc luân canh được khuyến khích.

Thời sự 18h30 (03/5/2016)

Thời sự 18h30 (03/5/2016)

Thời sự 18h30 (29/4/2016)

Thời sự 18h30 (29/4/2016)

Thời sự 18h30 (14/4/2016)

Thời sự 18h30 (14/4/2016)

Thời sự 18h30 (12/4/2016)

Thời sự 18h30 (12/4/2016)

Thời sự 18h30 (11/4/2016)

Thời sự 18h30 (11/4/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết