Xem phiên bản di động
    

‘Vì an ninh Tổ quốc’

Vì an ninh Tổ quốc (15/07/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (15/07/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (01/07/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (01/07/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (17/06/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (17/06/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (03/06/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (03/06/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (20/05/2015)

Vì an ninh Tổ quốc (20/05/2015)

Những gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Kể từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vì an ninh Tổ quốc (02/02/2011)

Vì an ninh Tổ quốc (02/02/2011)