Xem phiên bản di động
    

‘Tuyển sinh’

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 03/03/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 03/03/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 20/02/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 20/02/2016)

Lùi thời hạn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2016

Lùi thời hạn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015. Do Thông tư này mới ban hành, nên thời hạn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học lùi đến trước ngày 5/2/2016.

Cười xuyên Việt 2016 – Tuyển sinh (Trailer)

Cười xuyên Việt 2016 – Tuyển sinh (Trailer)

Thời sự 11h (02/10/2015)

Thời sự 11h (02/10/2015)

Thời sự 11h (22/8/2015)

Thời sự 11h (22/8/2015)

Người hùng tí hon – Tuyển sinh

Người hùng tí hon – Tuyển sinh

Thời sự 18h30 (07/8/2015)

Thời sự 18h30 (07/8/2015)

Giáo dục đào tạo: Thấy gì qua việc tuyển sinh vào lớp 6 (09/7/2015)

Giáo dục đào tạo: Thấy gì qua việc tuyển sinh vào lớp 6 (09/7/2015)

Ngôi sao phương Nam: Tuyển sinh (Trailer)

Ngôi sao phương Nam: Tuyển sinh (Trailer)