Đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học

Đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi đến tất cả các Sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các nhà trường.