Xem phiên bản di động
    

‘Trường học’

Giáo dục đào tạo: Trường mới ở xã nông thôn mới (19/02/2015)

Giáo dục đào tạo: Trường mới ở xã nông thôn mới (19/02/2015)

Giáo dục đào tạo: Dạy và học ngoại ngữ trong trường học (05/02/2015)

Giáo dục đào tạo: Dạy và học ngoại ngữ trong trường học (05/02/2015)

Thời sự 11h (06/01/2015)

Thời sự 11h (06/01/2015)

60 phút (18/11/2014)

60 phút (18/11/2014)

Giáo dục đào tạo: Những thư viện trường học thân thiện (13/11/2014)

Giáo dục đào tạo: Những thư viện trường học thân thiện (13/11/2014)

Thời sự 11h (25/10/2014)

Thời sự 11h (25/10/2014)

60 phút (10/10/2014)

60 phút (10/10/2014)

Hiệu trưởng các trường học lạm thu sẽ bị xử lý nghiêm

Hiệu trưởng các trường học lạm thu sẽ bị xử lý nghiêm

Bộ Giáo dục đề nghị các tỉnh cần có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với hiệu trưởng những cơ sở giáo dục để xảy ra tiêu cực trong việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu góp hoặc ép buộc học sinh may (mua) quần áo đồng phục trái quy định.

60 phút (22/8/2014)

60 phút (22/8/2014)

Thời sự 11h (21/5/2014)

Thời sự 11h (21/5/2014)