Xem phiên bản di động
    

‘Trường học’

Giáo dục đào tạo: Nhìn lại mô hình trường học mới VNEN (28/4/2016)

Giáo dục đào tạo: Nhìn lại mô hình trường học mới VNEN (28/4/2016)

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 25/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 25/04/2016

Người đưa tin 24g – (11g ngày 24/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 24/4/2016)

Thời sự 18h30 (21/4/2016)

Thời sự 18h30 (21/4/2016)

Tổng kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ ANTT các trường học

Tổng kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ ANTT các trường học

Sáng nay, Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Long và Công an tỉnh tổ chức tổng kết quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn .

Bản tin trưa (31/3/2016)

Bản tin trưa (31/3/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 19/3/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 19/3/2016)

Giáo dục đào tạo: Đến trường đầu năm (18/02/2016)

Giáo dục đào tạo: Đến trường đầu năm (18/02/2016)

Thời sự 18h30 (15/02/2016)

Thời sự 18h30 (15/02/2016)

Giáo dục đào tạo: Xuân về dưới mái trường (04/02/2016)

Giáo dục đào tạo: Xuân về dưới mái trường (04/02/2016)